Γενικές Πληροφορίες για το Έργο :


  • Το έργο θα κατασκευαστεί, σε έκταση εμβαδού 312.745 τ.μ. σε εκτάσεις αποθέσεων λιγνίτη, στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, στη θέση Παλιάμπελα του πρώην Δήμου Αγ. Παρασκευής ήδη Δήμου Εορδαίας, Νομού Κοζάνης
  • Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός από τον Απρίλιο του 2009. Η μέση ετήσια οριζόντια ακτινοβολία έχει υπολογισθεί σε 1.588 kWh/m2
  • Είναι πλήρως αδειοδοτημένο


Βασικά Μεγέθη Φ/Β Σταθμού

                                         


  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007737501000
  • Ποσοστό ΔΕΗ ΑΝ 100 %
  • Συνολική Ισχύς (MW) 14.99
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή(GWh) 21.00
  • Ακτινοβολία (kWh/m2) 1.588
  • Συντελεστής Παραγωγικότητας 15,98 %